Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το περιβάλλον και η προστασία του αποτελούν σημαντικά θέματα τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να λαμβάνουν την  προσοχή που τους αξίζει. Η Pharmathen, παρόλο που είναι μία μη ρυπογόνος βιομηχανία και δεν επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, εξακολουθεί ενεργά να προσπαθεί να βελτιώσει της μεθόδους της έτσι ώστε να είναι πιο φιλική με το περιβάλλον. Η προσπάθειες της Pharmathen για να γίνει ακόμη πιο φιλική προς το περιβάλλον συμπεριλαμβάνουν τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό των κτιρίων και των εγκαταστάσεών της, η ανακύκλωση υλικών και χαρτιού, και η ανακύκλωση όλων των δοχείων μελάνης και ηλεκτρικού εξοπλισμού. Η Pharmathen συνεργάζεται επίσης με κορυφαίες εταιρείες όπως η Polyeko ΑΕ & Intergeo οι οποίες διαχειρίζονται τα βιομηχανικά απόβλητα. Επομένως, με την μετατροπή όλων των βιομηχανικών αποβλήτων σε εναλλακτικά καύσιμα, είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε τίποτε άλλο παρά σεβασμό από το περιβάλλον.