Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Χρονοδιάγραμμα: • 1969Ίδρυση της Pharmathen από τον Νικόλαο Κάτσο
 • 1972Έναρξη των δραστηριοτήτων παραγωγής 
 • 1975Δημιουργία πρώτου προϊόντος 
 • 1993Η ηγεσία της εταιρείας περνάει στον Βασίλειο Κάτσο και Νέλλη Κάτσου
 • 1998Στρατηγικός επαναπροσδιορισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο την  Ευρωπαϊκή αγορά 
 • 2002Προώθηση του πρώτου προϊόντος της Pharmathen στην ΕΕ (Fluconazole)
 • 2005Κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ερευνητικών εταιρειών στην Ευρώπη, με βάση την ετήσια παραγωγή μελλοντικών προϊόντων σε προχωρημένο στάδιο κλινικών δοκιμών (pilenine products)
 • 2006Εγκαίνια των εγκαταστάσεων έρευνας Δραστικών Πρώτων Υλών (API) στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την καθετοποίηση παραγωγής
 • 2010Απόκτηση ερευνητικών εγκαταστάσεων στην Ινδία για τη σύνθεση Δραστικών Πρώτων Υλών (API)  
 • 2010Διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 65 χώρες
 • 2010Έναρξη λειτουργίας της νέας παραγωγικής μας μονάδας στις Σάπες, Βορείου Ελλάδος
 • 2011Έναρξη νέας δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ειδικών τεχνολογιών
 • 2012Όμιλος ξεπερνά το ορόσημο των € 150 εκατ. σε κύκλους εργασίας
 • 2012Έναρξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο του φαρμακείου, με την εκπροσώπηση διεθνώς αναγνωρισμένων brands
 • 2013Πρώτο λανσάρισμα προϊόντος στις ΗΠΑ