ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα

Η Pharmathen είναι πολύ ενεργή στην Ελληνική αγορά, από όπου αρχικά ξεκίνησε. Η εταιρεία θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους παίχτες στη τοπική αγορά γενοσήμων προϊόντων. 

Το Τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ δραστηριοποιείται στον Ελληνικό Χώρο, με την ενημέρωση και προώθηση των φαρμάκων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της εταιρείας στην ιατρική κοινότητα της χώρας.

Προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, έχει δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο από περισσότερους από 120 ικανούς στις πωλήσεις και έμπειρους επιστημονικούς αντιπροσώπους καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική ζώνη της Ελλάδας. Το Τμήμα εκτελεί μεθοδικά όλες τις διαφημιστικές εκστρατείες της Pharmathen όπως η συμμετοχή και εκπροσώπηση της εταιρείας σε διάφορα Ιατρικά Συνέδρια και Εκδηλώσεις.

Το Τμήμα Πωλήσεων και Μάρκετινγκ είναι επίσης υπεύθυνο για την οργάνωση και τη λειτουργία του τμήματος Διανομής,  το οποίο αποστέλλει όλες τις παραγγελίες που λαμβάνει από νοσοκομεία, φαρμακαποθήκες και φαρμακεία στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας πάντα την ομαλή λειτουργία των διεργασιών του πελάτη και την καλή υγεία των ασθενών.