ΠΑΡΑΓΩΓΗ

LOGISTICS

Το σύστημα Logistics λειτουργεί ως μέρος της ενιαίας αλυσίδας εφοδιασμού της εταιρείας και επικεντρώνεται στην ικανοποίηση της ζήτησης κατά το βέλτιστο κόστος. Στόχος μας είναι η «Να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες και συνεργάτες μας».

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

  • Οι υπάλληλοι Logistics, η αξιολόγηση, η εκπαίδευση, η αναγνώριση και τα προγράμματα οδηγούν την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα της εργασίας. Λειτουργούμε σύμφωνα με υψηλά πρότυπα Ασφάλειας & Υγιεινής τα οποία εξασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων και την συνέχιση των διεργασιών. Το 2011, η Pharmathen ψηφίστηκε ως εταιρεία με ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα στην Ελλάδα. Το εξειδικευμένο προσωπικό Logistics απολαμβάνει να εργάζεται στην ομάδα και συνεχώς αναζητά νέες προκλήσεις. Σε συνεργασία με τα τμήματα εφοδιασμού πελατών αναλαμβάνουμε κοινά έργα για να αυξήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών και να μειώσουμε το συνολικό κόστος logistics.

Επενδύουμε σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες

  • Σε συνεργασία με μία ομάδα ειδικών από το τμήμα μηχανογράφησης (ΙΤ) επενδύουμε σε τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί. Όλες οι εγκαταστάσεις logistics της συμμορφώνονται με βάση τα υψηλά πρότυπα της βιομηχανίας. Η καταγραφή και οι συναλλαγές προϊόντων διαχειρίζονται με το σύστημα διαχείρισης αποθηκών SAP RF. 

Λειτουργούμε σύμφωνα με τα πρότυπα GMP.

  • Οι λειτουργίες Logistics είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα GMP. Υπάρχουν εξωτερικοί και εσωτερικοί έλεγχοι που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε τις δραστηριότητές μας.Συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους φορείς παροχής υπηρεσιών.
  • Σε συνεργασία με το τμήμα αγορών πραγματοποιούμε ετήσιες έρευνες αγοράς οι οποίες μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε με τους καλύτερους παρόχους υπηρεσιών του κλάδου logistics. Η οικονομίες κλίμακας της Pharmathen μας προσφέρουν την δυνατότητα να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος. Θέτουμε υψηλά πρότυπα υπηρεσιών και μετράμε την επίδοση (Εταιρείες μεταφορών, Διεθνείς Διαμεταφορείς, τελωνιακοί υπάλληλοι, πάροχοι παλετών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 3PL). 

Φροντίζουμε για το περιβάλλον.

  • Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλες τις δραστηριότητές μας. Στην διαχείριση των αποβλήτων συμμετέχουν εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης. Σε μία συνεχιζόμενη διαδικασία η Pharmathen αναζητά καλύτερες πρακτικές οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα καλύτερο περιβάλλον.