Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ραγδαία ανάπτυξης της Pharmathen τα τελευταία χρόνια οδήγησε επίσης στην ταχεία αύξηση του προσωπικού της, φτάνοντας μέχρι το τέλος του 2011 τους 800 σε επίπεδο ομίλου (συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών). Ως αποτέλεσμα της επέκτασης μας και των νέων επενδύσεων που πραγματοποιούνται, η Pharmathen έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες καριέρας, και προσπαθεί πάντα να προσελκύει άτομα υψηλής κατάρτισης για να μοιραστεί το όραμά της. Η ηγεσία της Pharmathen είναι εξαιρετικά υπερήφανη για τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή και αναγνωρίζει τον ζωτικό τους ρόλο στην συνολική επιτυχία της εταιρείας.  

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η ραγδαία ανάπτυξη της Pharmathen έχει οδηγήσει σε μία δυναμική αύξηση του προσωπικού της σε όλους τους τομείς. Ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 1082 εργαζόμενους τα τέλη του έτους 2016, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 10 διαφορετικών εθνικοτήτων. Η πλειονότητα των εργαζομένων της Pharmathen κατέχουν σημαντικούς ακαδημαϊκούς τίτλους και προσόντα και έχουν κατανεμηθεί στις διάφορες δραστηριότητες της εταιρείας, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.