ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  /  FAXIVEN «  ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ "ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Το Faxiven είναι ένας αντιυπερτασικός παράγοντας ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των ανταγωνιστών των υποδοχέων της αγγειοτασίνης.

 Το Faxiven ενδείκνυται για τη θεραπεία της υπέρτασης σε ασθενείς στους οποίους η αρτηριακή πίεση δεν ελέγχεται επαρκώς με μονοθεραπεία με λοσαρτάνη ή υδροχλωροθειαζίδη.
Προϊόν Φαρμακευτικη Μορφη Συσκευασια Θεραπευτικη Κατηγορια
  • Losartan + HCTZ
  • Δισκία Επικαλυμμένα με Υμένιο 

  • Δισκία 28x(50+12,5)mg

  • Αντιυπερτασικό

Άλλα Προϊόντα "Στην Ελλάδα"