ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  /  MARIPRAX «  ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ "ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Το Mariprax είναι ένας αγωνιστής του υποδοχέα της ντοπαμίνης με άμεση δράση στους υποδοχείς της ντοπαμίνης. 

Το Mariprax χρησιμοποιείται στη νόσο του Parkinson και χορηγείται μόνο του ή σε συνδυασμό με λεβοντόπα.
Προϊόν Φαρμακευτικη Μορφη Συσκευασια Θεραπευτικη Κατηγορια
  • Pramipexole
  • Δισκία

  • Δισκία 100 x 0,18mg

  • Δισκία 100 x 0,7mg

  • Αντιπαρκινσονικό

Άλλα Προϊόντα "Στην Ελλάδα"