ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  /  NOLVAC «  ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ "ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Το Nolvac ενδείκνυται για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς υπέρτασης. Χρόνια σταθερή και αγγειοσυσπαστική στηθάγχη.

Προϊόν Φαρμακευτικη Μορφη Συσκευασια Θεραπευτικη Κατηγορια
  • Amlodipine
  • Δισκία

  • Δισκία 30 x 10mg

  • Αντιυπερτασικό

Άλλα Προϊόντα "Στην Ελλάδα"