ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΔΙΕΘΝΩΣ

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται αλλά και αυτά που σύντομα θα κυκλοφορήσουν στην Διεθνή Αγορά. 
Για περισσότερες πληροφορίες επιλέξτε το όνομα του προϊόντος και κάντε κλικ.

Εδώ θα βρείτε τη νέα μας EU λίστα προϊόντων.

Εδώ θα βρείτε τη νέα μας US λίστα προϊόντων.

Τα προϊόντα που υπόκεινται σε προστασία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν προσφέρονται επί του παρόντος σε χώρες όπου τα δικά τους διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι σε ισχύ.
Δεν είναι δυνατή η παραγγελία ή η παράδοση πριν από την ημερομηνία λήξεως των έγκυρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  

Επικοινωνία »

  • Σελ. από 11